ADR-BIZTONSÁG

Az ADR a nemzetközi „Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás” rövidítése.

Magyarországon a veszélyes áruk szállítást vonatkozó törvények és rendeletek szabályozzák.
Az a vállalkozás, ami veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatást (pl. csomagolás, berakást, töltést vagy kirakodás) végez, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie. Ezen alkalmazási kötelezettség alól csak a rendeletben foglalt szabályok alapján lehet mentesülni. Sok esetben az ADR biztonsági tanácsadást érdemes alvállalkozóval elvégeztetni, mert a feladatok mennyisége nem indokolja a saját alkalmazott felvételét erre a speciális szaktudást igénylő területre.

Megbízásainkat a mindig aktuális jogszabályi környezetnek megfelelően végezzük el,
teljeskörűen, szakmai garanciákkal.

Naprakészek vagyunk,
rugalmasak vagyunk,
gyorsan reagálunk,
szakértők vagyunk.

MUNKAVÉDELEM

Vállaljuk:

– a jogszabályi kötelezettség alapján történő munkavédelmi megbízott feladatainak ellátását
– a Munkavédelmi szabályzat elkészítését, aktualizálását
– a Munkahelyi Kockázatértékelés elvégzését
– a Kémiai Kockázatértékelést, kockázatbecslést
– Egyéni védőeszköz szabályzat, juttatási rend elkészítését, aktualizálását
– a Foglalkozás egészségügyi szabályzat elkészítését, aktualizálását
– a Dohányzási szabályzat elkészítését, aktualizálását
– az Alkohol vizsgálati szabályzat, vizsgálat rend elkészítését, aktualizálását
– a Munkahelyi balesetek kivizsgálására, dokumentálására vonatkozó szabályzat elkészítését
– Munkavédelmi oktatások megtartását
– újonnan létesített üzemek, vállalkozások, telephelyek munkavédelmi szempontú felkészítését, elindítását
– új gépek, berendezések, technológiák üzembe helyezését, a szükséges technológiai felülvizsgálatok elvégzését

Megbízásainkat a mindig aktuális jogszabályi környezetnek megfelelően végezzük el,
teljeskörűen, szakmai garanciákkal.

Naprakészek vagyunk,
rugalmasak vagyunk,
gyorsan reagálunk,
szakértők vagyunk.

TŰZVÉDELEM

Tartalmazza mindazon intézkedéseket és szabályzatokat, amelyek fő célja a tűzesetek elleni védekezés, a megelőzés és a bekövetkezett káresemény minél hamarabbi megszüntetése és a tűzvizsgálat.
A hatályos jogszabályi környezet alapján ki kell alakítani a tűzvédelemről való gondoskodás stratégiai programját, amelyben összhangba érdemes hozni a biztonságos működés és a gazdálkodó szerv gazdasági, piaci érdekeit.

Vállaljuk:

– a Tűzvédelmi szabályzat elkészítését, aktualizálását
– a Tűzriadó terv szabályzat elkészítését, aktualizálását
– a Kiürítés számítás szabályzat elkészítését, aktualizálását
– a Tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezését
– Tűzvédelmi bejárások, ellenőrzések megtartását
– Végrehajtási terv és megoldási javaslatok elkészítését
– a Tűzvédelmi gyakorlatok forgatókönyvének megtervezését, levezénylését
– a Tűzvédelmi oktatások megtartását
– Teljeskörű tűzvédelmi szolgáltatások elvégzését rendszeres megbízással, illetve eseti jelleggel
– újonnan létesített üzemek, vállalkozások, telephelyek tűzvédelmi szempontú felkészítését, elindítását

Megbízásainkat a mindig aktuális jogszabályi környezetnek megfelelően végezzük el, teljeskörűen, szakmai garanciákkal.

Megbízásainkat a mindig aktuális jogszabályi környezetnek megfelelően végezzük el,
teljeskörűen, szakmai garanciákkal.

Naprakészek vagyunk,
rugalmasak vagyunk,
gyorsan reagálunk,
szakértők vagyunk.

FELÜLVIZSGÁLATOK

A jogszabályokban előírt és az üzembiztonsági szempontok alapján javasolt felülvizsgálatokat mindig érdemes elvégezni.Ezzel jelentős összegű büntetéseket lehet elkerülni, illetve nagyobb védelemben részesülnek az emberéletek és a vagyoni javak is.

Vállaljuk:

– a Tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzését
a) Tűzoltó készülékek karbantartását, felülvizsgálatát
b) Tűzivízforrások karbantartását, felülvizsgálatát
c) Tűzgátló és füstgátló nyílászárók, tűzgátló záróelemek, tűzgátló faláttörések, tömítések karbantartását, felülvizsgálatát
d) Biztonsági világítások karbantartását, felülvizsgálatát

– az Elektromos felülvizsgálatok elvégzését
a) Elektromos kéziszerszámok éves felülvizsgálatát
b) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát
c) Villámvédelmi felülvizsgálatot
d) Elektromos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatát

– Emelőgépek felülvizsgálatait

a) Gépi hajtású emelőgépek (targoncák) felülvizsgálatát
b) Kézi hajtású emelőgépek felülvizsgálatát

– Mezőgazdasági erő- és munkagépek aratás előtti gépszemléjét, tűzvédelmi felülvizsgálatát.

KÉPZÉSEK

A jogszabályok nem ismerete sajnos nem mentesít azok betartása alól.
Az alábbi, jogszabályok által szabályozott képzéseket szervezzük:

– ADR 1.3 fejezet szerinti oktatások
– Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
– Munkavédelmi képviselők képzése

Megbízásainkat a mindig aktuális jogszabályi környezetnek megfelelően végezzük el,
teljeskörűen, szakmai garanciákkal.

Naprakészek vagyunk,
rugalmasak vagyunk,
gyorsan reagálunk,
szakértők vagyunk.